Eskilerin meşhur sözüdür: "Hazır ol cenge eğer sulh u salah istersen." Eğer barış ve huzur içinde yaşamak istersen savaşa hazır olmalısın.

Bir devletin milli politikalarını uygulamasında ve millî hedeflere ulaşmasında kullandığı fiziki güçtür.

Jeopolitik konumu çok önemli  olan , kurulduğundan  bu yana sürekli hedef olan  Türkiye Cumhuriyeti  için, milli politikaların uygulanması açısından  askeri gücün güçlü olması gereklidir.Çünkü askeri güç caydırıcıdır.Askeri olarak ne kadar güçlü olunursa o kadar caydırıcılık artar.

Bir ülkede askeri gücün etkili olması için şunlar gereklidir:

*Asker sayısı, silah ve teknolojik donanım vb. açılardan iç ve dış tehlikelerden korunabilmek için askerî yönden güçlü olmalı.

*İç ve dış tehlikelerden korunmak için askeri güce önem verilmelidir.

*Askeri güç iç barışı ve sınır güvenliğini sağlamada da etkilidir.

*Milli menfaatlere yönelik iç ve dış tehditlere karşı “caydırıcı - vazgeçiren” bir etkiye sahip olmalıdır.

*Bir milletin rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlar.

*Askeri güç, halkının haklarını ve bağımsızlığını korur.