1938 yılında Stalin’in emriyle katledilen Türk aydınlarından Abdülhamid Süleymanoğlu (Çolpan) hakkında yapılan program…