Akarsu: Yağmur,kaynak, buz ve kar sularının bir   yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim doğrultusunda akıp giden sulardır. Akarsuların en küçüğüne dere denir. Dereler birleşerek çayları oluşturur. Çayların birleşmesiyle de en büyük akarsu olan ırmaklar (nehirler) oluşur.

Ada : Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.

Yarımada: Üç tarafı sularla çevrili kara parçasıdır.

Dağ: Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine denir.

Doruk:Dağın en yüksek yerine denir.

Yamaç: Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir. Bir akarsuyun yatağının her iki yakasında türlü eğimlerle uzanan yükseklikler. Buna vadi yamacı denir. Dağların, tepelerin, bayırların da yamaçları vardır. Bunlara Dağ yamacı. Tepe yamacı denir.

Etek: Dağların alt kısımlarına etek adı verilir.

Tepe: Tepe bir yeryüzü şeklidir. Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0-500 m arasında değişen tabii coğrafi oluşumlardır.

Körfez: Denizlerin, büyük ve derin girintiler halinde karaların içine sokulduğu yerlere denir.

Burun: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerdir.

Boğaz: İki denizi bir birine bağlayan dar su geçitleridir.

Göl: Karlara üzerinde bulunan dört tarafı kapalı çukurlardaki su birikintileridir.

Ova: Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.

Delta ovası: Bir ırmağın çatallaşarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır.

Plato: Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış yüksek ve geniş düzlüklerdir.

Vadi: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu“u”veya“v” şeklindeki uzun oluk biçiminde yeryüzü şeklidir.

Deniz: Okyanusların karaların içine doğru girmiş kollarıdır.

Koy: Denizin, karanıniçine küçük girinti hâlinde sokulduğu yere koy denir. Körfezle aynı özelliklerde olup daha küçük ve daha sığ girintilerdir.