Oğuz Çetinoğlu

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, birinci baskısı 1989 yılında Seha Neşriyat, 7. Baskısı 2011 yılında İz Yayıncılık tarafından yapılan ‘Görünmeyen Üniversite’ isimli kitabında; 13 Kasım 1980 tarihinde ebedî âleme intikal eden Mehmet Zâhit Kotku Hocaefendi’nin etrafında oluşan sevgi ortamından izlenimler sunuyor. Kitabın satırları arasında insanı, ruh ve gönül zenginliğine kavuşturarak iç olgunluğa eriştiren yol haritalarını bulmak mümkündür.

İnsanların bedenî ve zihnî güçlerinin bir sınırı olmasına rağmen, arzuların sınırı yoktur. İnsanların gözünü ve gönlünü doyurmadan sınırsız olan istekleri karşılamak mümkün değildir. Tatmin olmayan insanlar ise mutlu ve huzurlu olamazlar.

Yol haritalarının birincisinde şu târif veriliyor:

Yalnızca inananlar ve inandığına içtenlikle bağlananlar, sonu gelmez arzu ve isteklerin estirdiği fırtınadan yara almadan kurtulabilir. İnsanları eşi görülmedik bir biçimde güçlü ve diri kılan kaynak, sevgiyle bağlanmaktır.  Kim ki, Allah dışında geçici güçlere bağlanıyorsa, er veya geç büyük bir boşluğa düşecektir.’

Yetmiş iki millete bir gözle bakabilen Hocaefendi’nin rahle-i tedrisinden feyz alanlar, hayatlarını bütün yönleriyle İslam’ın çok boyutlu değerleri ile donatmışlardır. Turgut Özal, Fethi Gemuhluoğlu, Sezai Karakoç, Câhit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Esat Coşan, Erdem Beyazıt ve Ersin Nazif Gürdoğan, kitaba adını veren Görünmeyen Üniversite’nin müdâvimleridir.

Yazar sâdece Görünmeyen Üniversite’de öğrendiklerini okuyucuya yansıtmakla yetinmiyor. Öğrendiklerinin tedâi ettirdiği derin düşünceler, sayfalar ilerledikçe, okuyucuyu da o üniversiteye devam etmiş gibi gönül zenginliğine kavuşturuyor.

Gönül zengini insan; ‘bulunca dağıtan, bulamayınca şükredendir.’ Bu tevekkül onları, tüketim tutkusundan üretim coşkusuna yükseltir.  Yapılan iş, insana yatırımdır. İnsana yapılan yatırım ise, mükemmel geleceği inşa eder. Böylece insan öğrenmeyi öğrenir. Öğrenen insan, iki gününü birbirinden farklı kılabilen insandır. Öğrenen insan, sınırlı kaynaklarla, nefsinin sınırsız isteklerini karşılayabilir.

Türkiye, toplu iğne bile yapamazken, F-16 uçaklarını imalatını gerçekleştirecek konuma erişmesinin ardında yine Kotku Hocaefendi vardır. O, ‘bir lokma – bir hırka’ felsefesini tarihe gömmüş, çevresindeki insanları üretkenliğe yönlendirerek, ‘bin lokma – çok urba’ için ufuk açmıştır.

Tefekkür ve tasavvuf… insanı kemâle erdiren iki altın anahtardır. Tefekkür, ‘dünyaya niçin geldik’ sorusuna cevaplandırır; tasavvuf, insanı üretime yönlendirir.

Türkler İslamiyet’le şereflenmeyi tasavvuf aracılığıyla öğrendiler. Uluğ Türkistan’da Moğol, Çin ve Rus; Anadolu’da, Balkanlarda ve Kuzey Afrika’da insanlar, haçlı saldırılarına sabırla direnmeyi de tasavvuf yoluyla öğrenmişlerdir.

Avrupa’da; İstanbul’dan sonra en çok Müslüman barındıran şehir, Paris’tir. Bu olgu da tasavvufun ürünüdür.

İnsanlık tarihinin en zâlim insanlarının Moğollar olduğu söylenir. Cengiz Han’ın torunu olan Hülagü Han’ın oğlu Gazan Han, tasavvufun sihirli ikliminden geçerek Müslüman olmuş ve insanlara zulmetmekten uzaklaşmıştır. Hocası, ümmî bir velî olan Saadeddin Hamavi’dir. O bir mutasavvıftır.

Prof. Gürdoğan; Hocaefendi’nin sohbetlerinin, dualarının imbikten geçmiş ürünlerini okuyucuya sunarken, o ürünlerin kaynağından da örnekler veriyor.

O sohbetlerden tadımlık satırlar:

*Kâinatta her şey insana hizmet ediyor. İnsanın da insana hizmet etmesi gerekir.

*Her kötülüğün başı nefistir. Nefsi kırmak gerekir.

*Bedenî hastalıkların tedâvisi için milyarlarca lira harcıyoruz da gönlümüzün ve ruhumuzun tedâvisini ihmal ediyoruz.

*Günümüzde bilinen hastalıkların en kötüsü kanserdir. Ancak günahların en küçüğü bile kansere yakalanmaktan daha kötüdür. Kanserden, vebadan ve koleradan nasıl korkup kaçıyorsak, günahlardan da öyle korkup kaçmalıyız.

*İnsan, başkalarının kusurlarıyla meşgul olursa, kendisine faydalı olacak bilgi ve alışkanlıkları kazanmaya vakit bulamaz.

*Kibir ve gurur, cümle geçimsizliklerin ve kötülüklerin kaynağıdır. Sertlik, sabırsızlık ve ne kadar ülfetsizlik alameti varsa, bunlardan doğar.

*İlahî kudret, her türlü kanunun üzerindedir. Bu yüzden bıçak kesici olduğu halde, Hz. İsmail’i kesmedi. Ateş, yakıcı olduğu halde Hz. İbrahim’i yakmadı. Su, boğucu olduğu halde Hz. Musa’yı boğmadı.

Ve Prof. Dr. Gürdoğan’ın Hocaefendi hakkındaki değerlendirmeleri:

Hocaefendi, gayret ve coşku dolu uzunca bir ömür sürdü. Öyle bereketli bir ömür ki, etrafında onbinlerce kişi sessizce halkalandı ve karşılık beklemeden hizmet etmesini öğrendi. Yine onbinlerce kişi, gönlünün derinliklerinde sevmenin nefret etmekten, vermenin, hem de karşılıksız vermenin, istemekten daha güzel olduğunun bilincine erdi.

O, konuşurken öz ve kısa konuşurdu. Konuşmalarını hiç uzatmazdı, konuşurken cami ile birlikte geniş avlu bütünüyle dolardı. Avluda biriken yüzlerce kişi, O’nun yol gösterici, insanın içini ısıtan, gönlünü genişleten ve ruhunu arıtan konuşmalarını çıt çıkarmadan dinlerdi.

Aşk ve coşku saçan yumuşak sesi, her tarafı doldururdu. Sözlerindeki parıltı, içten ve coşkuyla yaptığı dualar, acılarla, çirkinliklerle dolu, doymak bilmez arzularla karartılan dünyanın, umut ışığı olurlardı.’

İnsanların hayatını değiştiren kitaplardan söz edilir. Abartılı ve iddialı bir sözdür. 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 128 sayfalık ‘Görünmeyen Üniversite’ isimli kitap, okuyucusunun hayata bakış açısını değiştirecektir.