Fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallere termik santral adı verilir. Yakıtların yakılmasıyla elde edilen enerji, buhar kazanlarında bulunan suyun kaynatılarak yüksek basınçlı buharın elde edilmesini sağlar. Elde edilen yüksek basınçlı buhar, türbinleri döndürür. Türbinlerin dönmesiyle elektrik enerjisi elde edilir.