Yerkabuğunun altında magma adı verilen sıcak ve sıvı kayaların bulunduğunu biliyoruz. Bu kayaların sıcaklığı yer altına doğru inildikçe her 100 metrede 3 °C artar. Yaklaşık 3000 metre derinde bu kayalar, suyu kaynatmaya yetecek sıcaklıkta olur.

Buralara ulaşan su, hava ile buluşmazsa buharlaşmaz ve kaynama sıcaklığının üzerinde sıcaklıklara sahip olur. Bu su, jeotermal güç santrallerinde elektrik üretimi için kullanılabilir.

Rüzgârın gücünden yararlanılarak enerji üretilen santrallere rüzgâr santrali adı verilir. Bu santrallerde rüzgârın enerjisi pervaneleri döndürür. Pervanelerin dönmesi ile ona bağlı şaft dönmeye başlar. Şaftın dönmesi ile jeneratörde hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde edilir.