Barajlarda depolanan suyun enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilen santrallere hidroelektrik santral adı verilir. Barajlarda depolanan suyun potansiyel enerjisi vardır. Depolanan su, serbest bırakıldığında kinetik enerji kazanır. Bu enerji türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinlerin dönmesi ile elektrik enerjisi elde edilir. Bu enerji iletken tellerle evlere taşınır.