Elektrik üretimi yapan güç santrallerinin hidroelektrik santral, termik santral, nükleer santral, rüzgâr santrali, jeotermal santral gibi çeşitleri vardır. 

Bu santrallerde üretilen elektrik nakil hatlarıyla kullanıcılara ulaştırılır.